بطان (حزام السرج تحت البطن)

بطان (حزام السرج تحت البطن)
بِطان (حِزامُ السَّرْج تحتَ البَطْن)‏ \ girth.

Arabic-English dictionary. 2015.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”